Dränera Husgrund & Källare i Gästrikland

Så går en husdränering i Gästrikland till

  • Arbetet börjar med att en eller fler sidor av huset källarväggar upp. Det kan vara riskabelt att ta alla sidor samtidigt då husgrunden riskerar att ta skada.
  • I hålet placeras och installeras en dräneringsslang som rinner ut mot ett avlopp av något slag.
  • När allt detta är klart fylls dräneringsdiket på med drängrus (dräneringsgrus). Dräneringsdiket täcks därefter över med en fiberduk som hindrar jord och annat från att sjunka ned i dräneringen.
  • I samband med dräneringen är det vanligt att källarväggarnas utsida kläs med någon typ av fuktavvisande isolering. Utanpå isoleringen sätts tätskikt för att skydda isoleringen.
  • Därefter monteras någon form av topplist som avslutar dräneringen.
  • Schaktet fylls igen och dräneringen är klar. Att tänka på här är att jorden behöver sjunka efter en dränering så avvakta 1-3 månader innan den slutgiltiga återställningen görs.

Hur blir mitt boende bättre efter en dränering?

Om du vill dränera ditt hus i Gästrikland kan du räkna med en mängd förbättringar redan direkt efteråt. Om du upplevde problem med fukt i källaren ska de problemen försvinna relativt snabbt. Om dräneringen utfördes med en tilläggsisolering kan inomhustemperaturen i hela huset påverkas, med besparingspotential för uppvärmningskostnader.


Vad kostar det att dränera husgrund i Gästrikland?

Vi kan tyvärr inte ge några exakta prisuppgifter för dräneringar. Vad slutnotan landar på beror på en mängd olika faktorer, storlek på ditt hus, om det finns bebyggelse runt omkring, vilken kvalitet det är på jorden, vilket dräneringssystem som ska användas. Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt hembesök med offert på plats.

Hur länge måste jag vänta innan jag återställer min källare respektive trädgård efter en dränering?

För källaren rekommenderar vi att du väntar mellan 1-3 månader innan du skalar bort gammal färg för att måla om. Detta för att eventuell fukt ska hinna torka ut och dra sig tillbaka. I fallet med trädgården väntar du minst 3 månader för att låta jorden sätta sig. Detta för att förhindra att jord sjunker ner i och slammar igen den nyss genomförda dräneringen.