Vilka system används för att skydda husgrunden? (Isodrän, Pordrän, Platon)

Vad är en dränering?

Att genomföra en dränering runt en husgrund är ingen liten sak, speciellt om du gör det utan att anlita en entreprenör. Känner du däremot att du har tillräckligt med kunskap själv så är det något du kan göra, men inget vi rekommenderar. En dränering runt en husgrund går till som så att ett det grävs upp ett schakt runt husgrunden. Man gräver sedan schaktet så pass djupt att man kommer en bit under husets grund. Därefter placeras dräneringsrör, i många fall placeras även en dräneringsduk under dräneringsröret. Någon form av system byggs sedan för att skydda husgrunden tex Optidrän, Isodrän eller platon, vilket som passar dig bäst är svårt att säga på förhand. Därefter säkerställer systemet att vatten sedan leds bort från husgrunden. Diket fylls igen med t.ex. grus och dagvattenledningarna dras korrekt.

 Blir min husgrund bättre efter en husdränering?

 Om du behöver genomföra en dränering runt din husgrund så är det bra att veta att det är en åtgärd som dels kommer att spara pengar på sikt och höja din boendestandard på kort sikt. Husgrunden kommer inte längre att plågas av fuktproblem. Om din källare luktade fuktigt och unket tidigare ska den doften nu försvinna, likaså kommer eventuella fuktmärken att minskas eller försvinna helt ifrån din husgrund. Om du genomförde en tilläggsisolering i samband med husdräneringen så kommer temperaturen i din källare vara högre än innan.

Vilken funktion har dräneringen?

Att dränera din husgrund är bra för att leda iväg grund och ytvatten ifrån ytterväggarna. Det görs genom flertalet olika metoder. Ca 1 meter runt om husgrunden grävs ett schakt upp. Runt husgrunden läggs sedan en dräneringsslang som hjälper till att leda bort vatten ifrån huset. Dränerande grus läggs sedan över slangen för att hjälpa till att försvåra för att grundvattnet inte når källaren, ovan läggs sedan en fiberduk för att skydda dräneringsrören. Källarens husgrund kläs sedan med någon form av fuktspärr, dränerande isolering som värmer och förhindrar fukt att ta sig igenom husgrunden.