Dränering av källare i Gästrikland

 Vilken funktion har dräneringen?

Att göra en dränering av källare i Gästrikland hjälper vatten att rinna ifrån din källare. För detta krävs en rad olika åtgärder. Man gräver upp ytan runt din källare, normal fallet ca 1 meter brett. Sedan placerar man någon form av dräneringsrör vars funktion är att leda bort vatten. Ovanpå slangen läggs sedan någon form av dränerande grus och över gruset läggs en fiberduk. Fiberdukens funktion är att förhindra att jord och annat förstör din dränering. Källarens yttervägg kläs sedan med någon form av fuktskydd, det finns många olika varianter på dessa, därför rekommenderar vi dig att kolla upp vilken som passar din källare bäst. Är du ändå osäker kan du alltid kontakta oss för rådgivning för dränering av din källare i Gästrikland.

Vilken årstid passar det bäst att dränera källare i Gästrikland? 

Vanligt förekommande att källare i Gästrikland kan behöva en dränering är då eventuella fuktgenomslag eller någon form utav annorlunda doft upptäckts. Om något av föregående stämmer in så är våran rekommendation att agera snabbt, en källare som är utsatt för fukt kan skada boende i huset. En dränering kan oftast utföras under årets alla dagar. Viktigt att veta här är att marken kan vara mer sårbar under sommarhalvåret. Kalla förhållanden som under vinterhalvåret kan hålla ihop trädgården bättre. Ha i åtanke vid planering av din dränering utav källare i Gästrikland att se över vilken årstid som passar dig bäst.

Hur lång tid tar återställningen invändigt vid en dränering av källare i Gästrikland?

Det är svårt att säga på förhand hur lång tid du behöver vänta innan du påbörjar din renovering på insidan utav din källare.
Detta beror helt på skicket på din källare innan dräneringen, samt vilket systemval du gjort. Normalt brukar det ta minst 2 månader innan fukthalten är så pass bra att du kan måla eller göra andra passande åtgärder.