Tips för en torr källare i Gävleborg

3 tips för en torr källare i Gävleborg

  1. Kolla så att husets avvattning- och dräneringssystem fungerar
  2. Hur är källargolvets fuktighet?
  3. Mät fuktigheten i ytterväggarna (Vi kan hjälpa till med detta)

Hur uppstår fukten och hur uppstår fukt i källaren?

Fukt kan lätt uppstå i din källare på grund av de olika temperaturer som finns utomhus. När temperaturen ute inte matchar temperaturen du har i din källare så kan det bildas fukt. Det spelar således ingen roll om det är kallt ute och varmt inne eller varmt ute och kallt inne. Fukten bildas ändå. På grund av detta är det viktigt att du isolerar dina källarväggar och använder dig av en så kallad fuktspärr. Fuktspärren kommer inte bara förhindra ångan från att tränga in i husväggarna, utan håller även regnvatten och väta från lera borta.

När behöver man dränera huset?

Det är viktigt att först ta reda på om du har ett behov innan du beställer en dränering i Gävleborg, därför kan du boka en kostnadsfri fuktkontroll för att se över din källare. Fukt kan tränga sig in på flera olika ställen på din källare, därför kan de vara svårt att veta var det exakta problemet är. Var uppmärksam på om din källare känns fuktig eller luktar annorlunda. På ytterväggarnas insida kan du även hålla koll på om några fuktutslag har tillkommit. Du borde se över dräneringen med jämna mellanrum om dräneringen överstiger 25 års funktion.